top of page
03b PS.jpg

NCCR #5: Nhà Bác Giới

Một dự án nhà ở nông thôn tại Lâm Hà - Lâm Đồng

Diện tích sử dụng: 150m2

Kiến trúc sư: Trần Việt Hoàn

Kỹ sư kết cấu: Nguyễn Thành Trung

Xây dựng: Thợ địa phương

Thiết kế: 2019  I  Hoàn thành: 2020

bottom of page