top of page
01a PS.jpg

NCCR #4: Nhà Làng Hoa

Một dự án nhà ở nông thôn tại làng hoa Vạn Thành - Đà Lạt - Lâm Đồng

Diện tích sử dụng: 150m2

Kiến trúc sư: Trần Việt Hoàn

Xây dựng: Thợ địa phương

Thiết kế: 2020  I  Hoàn thành: 2021

bottom of page