top of page
EX2 CONG PS.jpg

NCCR #3: Nhà Maika

Một dự án nhà ở nông thôn tại Lâm Hà - Lâm Đồng

Diện tích sử dụng: 132m2

Kiến trúc sư: Trần Việt Hoàn

Kỹ sư kết cấu: Lê Trí

Xây dựng: Thợ địa phương

Thiết kế: 2021  I  Hoàn thành: 2021

bottom of page