top of page
PC2C.jpg

NCCR #2: Nhà bác Huệ cô Bên

Một dự án nhà ở nông thôn tại Kim Thành - Hải Dương

Diện tích sử dụng: 140m2

Kiến trúc sư: Trần Việt Hoàn

Kỹ sư kết cấu: Lê Trí

Xây dựng: Thợ địa phương

Thiết kế: 2020  I  Hoàn thành: 2021

bottom of page