top of page
DJI_0106 2048px.jpg

NCCR#1: Nhà Tằm

Một dự án nhà ở nông thôn tại Lâm Hà - Lâm Đồng

Kiến trúc sư: Trần Việt Hoàn

Kỹ sư kết cấu: Lê Trí

Xây dựng: Thợ địa phương

Diện tích sử dụng: 250m2

Thiết kế : 2020  I  Hoàn thành: 2022

bottom of page