top of page
DJI_0106 2048px.jpg

CÔNG TRÌNH

EX-03 1080x1420px.jpg
NCCR #1: Nhà Tằm

Một dự án nhà ở nông thôn tại Lâm Hà - Lâm Đồng

Diện tích sử dụng: 250m2

Thiết kế : 2020  I Hoàn thành 2022

PC12.jpg
NCCR #2: Nhà bác Huệ cô Bên

Một dự án nhà ở nông thôn tại Kim Thành - Hải Dương

Diện tích sử dụng: 140m2

Thiết kế 2020  I  Hoàn thành: 2021

EX2 CONG PS.jpg
NCCR #3: Nhà Maika

Một dự án nhà ở nông thôn tại Lâm Hà - Lâm Đồng

Diện tích sử dụng: 132m2

Thiết kế: 2022

Hoàn thành: 2022

02c PS.jpg
NCCR #4: Nhà Làng Hoa

Một dự án nhà ở nông thôn tại làng hoa Vạn Thành - Đà Lạt - Lâm Đồng

Diện tích sử dụng: 150m2

Thiết kế: 2020

Hoàn thành: 2022

 

02 a2 PS.jpg
NCCR #5: Nhà bác Giới

Một dự án nhà ở nông thôn tại Lâm Hà - Lâm Đồng

Diện tích sử dụng: 150m2

Thiết kế: 2019

Hoàn thành: 2020.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

AVAR1.jpg

Kiến Trúc
Nhà Cao Cửa Rộng

Lâm Hà - Lâm Đồng

 

kt.nhacaocuarong@gmail.com

 

Tel: 0903 28 06 93

  • Youtube
  • Facebook
contact
bottom of page